Ebba Busch inleder Byggmaterialdagen

Ebba Busch kommer lyfta regeringens arbete för att främja svensk konkurrenskraft och möjliggöra klimatomställningen i näringslivet.

Ebba Busch, Sveriges energi- och näringsminister, kommer möta bygg- och fastighetssektorn under Byggmaterialdagen på Stockholmsmässan i Älvsjö den 14 november 2024.

Byggmaterialdagen är en heldag vigd till alla inom bygg- och fastighetssektorn, vare sig man befinner sig inom den privata- eller offentliga sektorn. Den 14 november 2024 kommer experter, innovativa företag, politiker och myndigheter att tala, diskutera och nätverka med besökarna på plats i Stockholmsmässans lokaler i Älvsjö.

Inledningstalare är Ebba Busch. Hon kommer lyfta regeringens arbete för att främja svensk konkurrenskraft och möjliggöra klimatomställningen i näringslivet.

– Som energi- och näringsminister är hon väldigt viktig för byggmaterialindustrin men även för hela byggsektorn. Regeringens beslut kring energi och industri har stor betydelse för branschens konkurrenskraft och omställning mot fossilfrihet, säger Jenny Svärd, vd för Byggmaterialindustrierna.

Bland klara talare finns även Helena Hed, affärsområdeschef på NCC Green Industry Transformation, som kommer att diskutera hur byggsektorns aktörer arbetar tillsammans för att skala upp och nå klimatmålen.

Fler talare offentliggörs löpande.

Byggmaterialdagen anordnades för första gången 2023 i ett samarbete mellan Stockholmsmässan och Byggmaterialindustrierna. När evenemanget återkommer i höst står fyra temaområden i fokus:

  • Resurseffektivt och cirkulärt byggande
  • Beställarkrav för sektorns hållbara omställning
  • Potentialen med renoveringar och uppgraderingar
  • Innovation och materialutveckling

Kontakta oss

Lina Hann

Projektledare

jenny svärd, vd byggmaterialindustrierna

Programansvarig