Byggmaterialdagen återkommer för en heldag - vi ses!

Vi främjar resurseffektivitet, cirkularitet, hållbara beställarkrav, renoveringens kraft, innovation och nya material

Stockholmsmässan tillsammans med Byggmaterialindustrierna hälsar dig välkommen till en heldag, 14 november, där du ges möjlighet att lyssna på, samtala och nätverka med experter, innovativa företag, politiker, myndigheter och aktörer i bygg- och fastighetssektorn.

– Byggmaterial spelar en central roll för en långsiktigt hållbar samhällsbyggnad. Samverkan i hela värdekedjan är nyckeln till framgång i utvecklingen av bygg- och fastighetssektorn för att nå klimatmålen och andra hållbarhetsmål, säger Jenny Svärd, vd för Byggmaterialindustrierna.

Byggmaterialdagen som arrangerades för första gången förra året hade trehundra deltagare och nära sjuttio talare på plats från hela sektorn.

 

Möjlighet att påverka programmet

– Vi har fått mycket fin respons på dagen, flera har uttryckt att en motsvarande mötesplats har saknats, att det var bra innehåll med mycket matnyttig information om aktuella frågor och inte minst ett bra nätverkstillfälle, säger Jenny. Hon vill uppmana alla som har tips eller frågor kring årets program att kontakta henne:

– Byggmaterialdagen har ett tydligt fokus på ny kunskap och det är en inriktning som kvarstår även i år. Vi har flera intressanta programpunkter på gång om de mest aktuella frågorna, men är alltid öppna för inspiration och tips.

 

Temaområden för Byggmaterialdagen 2024:

Temaområde 1) Resurseffektivt och cirkulärt byggande
Temaområde 2) Beställarkrav för sektorns hållbara omställning
Temaområde 3) Potentialen med renovering och uppgradering
Temaområde 4) Innovation och materialutveckling

Kontakta oss

Lina Hann

Projektledare

Jenny Svärd

Programansvarig

Två personer skakar hand med byggkranar i bakgrunden

Byggmaterialdagens temaområden

Utforska framtidens hållbara byggande med fokus på resurseffektivitet, marknadskrav, renoveringspotential och innovativ materialutveckling. Upptäck hur vi kan skala upp cirkulära flöden, ställa rätt beställarkrav och implementera nya lösningar för att driva på byggsektorns hållbara omställning.